DET HÄR ÄR EN INFORMATIONSSIDA FRÅN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring vildsvinsförvaltning och jakt.

Fråga:
Får man använda sig av åtelkameror för att se vilka vildsvin som finns på en åtel? 

Svar: 
Åtelkameror är tillåtna att använda om man söker tillstånd respektive Länsstyrelse. Det finns ett lagförslag som gör gällande att åtelkameror ska bli tillståndsbefriade från och med 1 augusti 2018.


Fråga:
Får man jaga vildsvin med lampa på pipan eller mörkersikte?

Svar:
Lampa på pipan eller mörkersikte får bara användas efter särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Tillstånden kan vara både personliga och även ges till exempel ett älgskötselområde eller en jaktklubb.
Oftast medger tillståndet enbart användande av lampa eller mörkersikte i samband med jakt i skadekänslig gröda, men det kan skilja sig mellan tillstånden.
Ett undantag är Kalmar län som, efter anmälan på länsstyrelsens hemsida, tillåter jakt med rörlig belysning och mörkersikte enligt vissa regler.
Fast monterad belysning (oftast på åtel) får dock användas vid vildsvinsjakt.

 

Fråga:
Hur stor mark måste man ha för att få åteljaga vildsvin?

Svar: 
Jaktlagens §34 anger att man inte får locka till sig vilt från annans mark, varken med utfodring eller på annat sätt. Risken för detta är överhängande om man använder sig av en åtel på en liten mark. Detta problematiseras ytterligare av vildsvinens förmåga att röra sig över stora områden under en natt. Det handlar därför om en fråga som måste avgöras från fall till fall. För att jaga på mindre marker är det alltid klokt att ha en bra dialog med grannarna. Om man kommer överens minskar risken för otrevliga dispyter.

 

Fråga
Får man skjuta galtar året om?

Svar:
Nej. Under perioden 16 februari till 15 april är enbart årsungar lovliga. Årsungar, enligt lagens tolkning, är vildsvin som ännu inte fyllt ett år. Vuxna vildsvin, även galtar, är alltså fredade under den här årstiden.

 

Fråga:
Måste man ha grov kaliber för att jaga vildsvin?

Svar: 
Nej. Alla i Sverige godkända klass 1 kalibrar är lämpliga att jaga vildsvin med. Det är, som alltid, viktigare med skottets placering samt att man väljer en lämplig kula och inte skjuter på vilt i dåliga vinklar eller hög fart.

 

Fråga oss

Undrar du över något som du inte kan hitta svaret på? Skicka in din fråga till oss så återkommer vi inom kort med svar via e-post.

Fråga oss vildsvinsinfo.se