AFRIKANSK SVINPEST

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som sprids bland vildsvin och tamgris. Den upptäcktes först i Afrika söder om Sahara och finns sedan något decennium i Europa.

Viruset slår i princip ut hela vildsvinspopulationer och sprider sig långsamt. Men oförsiktighet har gjort att den med människans hjälp har tagit stora språng. Finns idag i hela baltikum, Polen och Tyskland. Under slutet av 2021 upptäcktes det ett utbrott i Rsotock nära danska gränsen.

Med stora insatser som bland annat inkluderar nedstängning av stora områden kan man få bukt med sjukdomen. Både Tjeckien och Belgien har blivit av med sin Afrikanska svinpest och EU kommissionen har friskförklarat efter att ha haft utbrott.

Det pågår ett stort arbete kring information för att undvika smittspridning till Sverige. Skulle vi få in viruset i landet kommer det innebära stora inskränkningar för många människor, däribland jägare. I det drabbade området kommer vi inte få jaga med hund alls.