VANLIGA FRÅGOR
OCH SVAR

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring vildsvinsförvaltning och jakt.

Fråga: Får man använda sig av åtelkamera för att se vilka vildsvin som finns på en åtel?

Svar: Åtelkameror är sedan en tid tillbaka tillståndsbefriade att använda vid åtel. Det måste dock finnas en skylt i nära anslutning till varje åtelkamera som upplyser om att dessa finns. Denna skylt måste även innehålla uppgifter kring vem som har satt upp kameran samt kontaktuppgifter till en ansvarig. 

Åtelkameran får heller inte placeras så att allmänheten riskerar att fotograferas eller filmas. Får man bilder eller filmer på allmänheten måste man byta placering på sin åtelkamera.

Fråga: Får man jaga vildsvin med lampa på pipan eller mörkersikten?

Svar: Sedan mitten av maj 2019 är det tillåtet att använda rörligbelysning, till exempel handhållen ficklampa, eller ficklampa monterad på vapnet vid jakt efter vildvin. Det blev även tillåtet att använda bildomvandlare och värmekamera. Så kallade termiska riktmedel får endast användas vid jakt i öppen terräng, till exempel odlade fält eller vid åtelplatser.

 

Fråga: Hur stor mark måste man ha för att få åteljaga vildsvin?

Svar: Jaktlagens §34 anger att man inte får locka till sig vilt från annans mark, varken med utfodring eller på annat sätt. Risken för detta är överhängande om man använder sig av en åtel på en liten mark. Detta problematiseras ytterligare av vildsvinens förmåga att röra sig över stora områden under en natt. Det handlar därför om en fråga som måste avgöras från fall till fall. För att jaga på mindre marker är det alltid klokt att ha en bra dialog med grannarna. Om man kommer överens minskar risken för otrevliga dispyter.

 

Fråga: Får man skjuta galtar året om?

Svar: Nej. Under perioden 1 februari – 31 mars är enbart årsungar lovliga. Årsungar, enligt lagens tolkning, är vildsvin som ännu inte fyllt ett år. Vuxna vildsvin, även galtar, är alltså fredade under den här tiden.

Fråga: Måste man ha grov kaliber för att jaga vildsvin?

Svar:  Nej. Alla i Sverige godkända klass 1 kalibrar är lämpliga att jaga vildsvin med. Det är, som alltid, viktigare med skottets placering samt att man väljer en lämplig kula och inte skjuter på vilt i dåliga vinklar eller hög fart.

FRÅGA OSS

Undrar du över något som du inte kan hitta svaret på? Skicka in din fråga till oss så återkommer vi inom kort med svar via e-post.

Tack för din fråga!