KÖTTHANTERING 
OCH TRIKINER

Vildsvinen skiljer sig från övrigt svenskt klövvilt på flera områden. Det ena är djurets sätt att söka födasom gör att det lätt bildas lera på pälsen. När leran blandas med avföring skapas en grogrund för bakterier. Vildsvinskött ska därför hanteras med mer försiktighet än annat kött för att undvika smittspridning. 
Merparten av bakterierna ger inte några svåra besvär, men en extra tanke på hygienen i skog och kök skadar inte.

TRIKINER HOS VILDSVIN

Vildsvin, tillsammans med björn, är de enda vilda djur som vi äter i Sverige som kan sprida trikiner. Trikiner dör vid upphettning över 68 grader men man bör naturligtvis inte ta några risker. Allt vildsvinskött bör självklart testas.

Trikintest görs vid ett ackrediterat laboratorium och det enklaste är att skicka en bit av läggköttet från frambenet. Hur provet skickas och med vilken följesedel avgörs av varje enskilt laboratorium. Risken för att sprida trikiner är också anledningen till varför vildsvinskött inte får säljas eller ges bort direkt från jägare till konsument utan det passerat en godkänd vilthanteringsanläggning. . Under fliken ”länkar” hittar ni länkar till laboratorium som utför trikintester.

CESIUM I VILDSVINSKÖTT

 

I och med Tjernobylkatastrofen drabbades Sverige av radioaktivt nedfall. Nedfallet var i hög uträckning koncentrerat till några få områden i Sverige. Då vildsvinen ofta söker föda genom att böka i marken ökar riskerna att de får i sig  cesium.För mera information kring cesium i vildsvinskött kan man vända sig till strålskyddsmyndigheten.