VILDSVINSJAKT

Vildsvinen är lovliga året om vilket gör att de alltid riskerar att skjutas som ett ”bonusvilt” vid en jakt efter ett annat vilt. Varje år skjuts uppemot 160 000 vildsvin och den största mängden skjuts vid riktad jakt, som förekommer i huvudsak på tre sätt.

ÅTELJAKT

Vid åteljakt lockar jägaren djuren till en särskild iordninggjord plats där de skjuts. Jakten sker främst mellan skymning och gryning vilket ställer krav på bra kikarsikten eller belyst åtel. 
På en vildsvinsåtel ska det finnas ständig tillgång till en mindre mängd foder så att vildsvinen rutinmässigt besöker åteln. Någon utfodring ska det dock inte handla om – vildsvinen behöver sällan stödutfodring för att överleva. Majs, ärtor eller säd är vanligt åtelmaterial, gärna tillsammans med en timerstyrd foderspridare. Även tjära uppskattas av vildsvinen som gärna gnuggar sig i den. 
Fördelen med åteljakt är att skotten huvudsakligen lossas mot stillastående vildsvin. Skytten har gott om tid på sig att avgöra vilken typ av vildsvin som besöker åteln och om det är skjutbart eller inte.

DREVJAKT
 

Drevjakter kan genomföras i större eller mindre format och kombineras ofta med jakt på annat klövvilt. En förutsättning för en drevjakt är tillgången på hundar som kan vara både drivande, ställande eller stötande. 
En väl genomförd drevjakt med duktiga hundar och skyttar kan ge bra resultat men eftersom störningen på vildsvinen är stor lämnar ofta vildsvinen området och återkommer inte på flera veckor. Drevjakten ställer höga krav på jägarna eftersom det ofta är kort om tid för att avgöra om det är skjutbart vildsvin som passerar. Dessutom handlar det ofta om skott mot vildsvin som rör sig vilket ökar skadeskjutningen markant. 
Parollen ”Man ångrar aldrig ett skott man inte skjuter” är sällan så sann som vid drevjakt.     

"SKYDDSJAKT"
 

Begreppet ”skyddsjakt” används ofta lite felaktigt vad gäller vildsvin. Eftersom det är jakttid på vildsvin året om och dygnet runt handlar det för det mesta inte om skyddsjakt så som ordet egentligen ska användas, utan det är en form av vanlig jakt. För det mesta menas jakt som bedrivs i eller i anslutning till skadekänslig gröda.
Mest känd är kanske smyg- och vaktjakten i mjölkmogen vete eller havre, men även jakten i vallodlingar kan vara effektiv. Syftet är att skrämma bort de vildsvin som inte skjuts och få dem att hellre välja att söka föda i skogen. Jakten bör därför även riktas in på vildsvin i flock, och de mindre djuren bör vara de som är målet.